Dni Koła Warszawskiego

Czym są Dni Koła Warszawskiego

 

 

Dni Naukowe Koła Warszawskiego

 

Dni Naukowe Koła Warszawskiego Szkoły Europejskiej Psychoanalizy wpisały się jako stały element w harmonogram całorocznej działalności jego członków.

Idea tej formy pracy, w ramach której członkowie Koła i zaproszeni goście – psychoanalitycy, członkowie Szkół wchodzących w skład AMP, z Francji, Włoch, Belgii, Hiszpanii, mają możliwość prezentowania wobec szerokiego audytorium efektów swojej klinicznej i teoretycznej pracy, zrodziła się spontanicznie w 1997 roku, jako efekt pracy kartelowej wówczas polskich członków Koła Francusko-Polskiego w Paryżu nad tekstem Jacques’a Lacana „Znaczenie fallusa”.

Tematyka Dni Koła Warszawskiego na ogół wpisuje się w rytm i temat pracy Szkoły; i jest podsumowaniem całorocznej pracy indywidualnej lub „kartelowej” członków Koła.

Już kilkunastoletnie doświadczenie Dni Naukowych pokazuje, że poprzez prezentowane wystąpienia, w połączeniu z dyskusją i wnikliwymi komentarzami, szczególnie zapraszanych gości, Dni Koła Warszawskiego stanowią ważne miejsce i laboratorium pracy, gdzie każdy z obecnych może zdać sprawę ze swojej praxis autoryzując w ten sposób siebie przed innymi na drodze nauczania Lacana i Freuda i/lub poddając pod zakwestionowanie efekty swojej pracy.
.
Dni Koła mają charakter otwarty. Organizowane są co roku, w czerwcu, w Warszawie. Wystąpienia gości z zagranicy są tłumaczone na język polski.