Kartele

Czym jest kartel


Czym jest kartel?

 

Jest to grupa pracy o specyficznej strukturze i funkcji, przeznaczona dla psychoanalityków i wszystkich innych chcących studiować psychoanalizę. Ideę kartelu zdefiniował Jacques Lacan w „Akcie fundacji” w 1964.

Skład kartelu

  • Czterech członków plus jeden. Wszyscy pracują na równi, nie ma żadnej hierarchii.
  • Cztery osoby decydują się na pracę, wybierają siebie do pracy.
  • „Plus jeden” jest osobą o specyficznej funkcji. Ta funkcja jest decydująca dla podtrzymania z taktem pracy każdego kartelizanta, gdy stanie wobec kryzysu i podtrzymania dystansu między wiedzą a prawdą.

 

Temat
 
Powstanie kartelu jest okazją dla każdego, aby wybrał temat pracy, np. czytanie seminariów, opracowanie pojęć czy przypadków klinicznych, opracowanie związków psychoanalizy z innymi polami. Temat każdego kartelizanta dodaje się do tematu wspólnego stanowiącego tytuł kartelu.

 

Produkcja własna
 
Efekt pracy nie jest produkcją wspólną. Chodzi o to, by każdy, w zależności od momentu swojej relacji do psychoanalizy, wydobył to, co może skonstatować z tego, co daje się zmodyfikować w jego relacji do wiedzy psychoanalitycznej.

 

Permutacje
 
Kartel nie może trwać dłużej niż 2 lata. Ta niezbędna konkluzja pozwala uniknąć inercji w grupie, której praca ciągnie się w nieskończoność, stanowiąc barierę dla pojawienia się nowej wiedzy dla podmiotu. To skandowanie czasowe wpisuje się zatem w logikę pracy kartelu, który kończy swoją pracę daną konkluzją.