PIPOL

Kalendarium Kongresów PIPOL

    I Kongres PIPOL Paryż 14-15 czerwca 2003 Tytuł:  II Kongres PIPOL Paryż 25-26 czerwca 2005 Tytuł: SZYBKIE EFEKTY TERAPEUTYCZNE W PSYCHOANALIZIE   III Kongres PIPOL Paryż 30 czerwca – 1 lipca 2007 Tytuł: PSYCHOANALITYCY UKIERUNKOWANI NA POLE SPOŁECZNE     IV Kongres PIPOL Barcelona 11-12 lipca 2009 Tytuł: (DEZ)INTEGRACJA W POLU SPOŁECZNYM W […]

Kongresy NLS

Kalendarium Kongresów NLS

    I Kongres Założycielski NLS Brugia 16-17 maja 2003Tytuł: PSYCHOANALIZA STOSOWANA: WSKAZANIA I REZULTATYWystąpienie: Riccardo Carrabino „Psychanalyse non psychanalyse”. II Kongres NLS Genewie 8-9 maja 2004Tytuł: JAK SIĘ POSŁUŻYĆ PSYCHOANALITYKIEM Wystąpienie: Agnieszka Kurek „Współpraca z instytucją, przypadek po przypadku, instytucja po instytucji”. III Kongres NLS Londyn 21-22 maja 2005Tytuł: PRZEKROCZYĆ TRWOGĘ Wystąpienia:Janusz Kotara „Antycypacje […]

Kongresy AMP

Kalendarium Kongresów AMP

    I Kongres AMP Barcelona 1998 Tytuł: II Kongres AMP Buenos Aires, 13-17 lipca 2000Tytuł: III Kongres AMP Bruksela 2002Tytuł: EFEKTY FORMOWANIA SIĘ W PSYCHOANALIZIE: ICH POWIĄZANIA, PRZYCZYNY, PARADOKSY IV Kongres AMP Comendatuba 2004Tytuł: PRAKTYKA LACANOWSKA PSYCHOANALIZY: BEZ STANDARDÓW, ALE NIE BEZ ZASAD V Kongres AMP Rzym 2006Tytuł: IMIĘ OJCA: OBYĆ SIĘ BEZ, UŻYWAĆ GO VI […]

Kongresy NLS

XVII Kongres NLS – Tel Aviv 2019

    XVII Kongres NLS   ¡ NAGLĄCA KONIECZNOŚĆ ! Tel Aviv, 1 – 2 czerwca 2019r.     Blog Kongresu      Argumenty Bernard Seynhaeve ¡ Nagląca konieczność !   Nagląca konieczność podmiotowa i nieświadomość przeniesieniowa W swojej „Przedmowie do angielskiego wydania Seminarium XI” [1], Lacan mówi o swoich przypadkach naglących [cas d’urgence]. Nagląca konieczność […]