Pisma Szkoły

Psychoanalytical Notebooks nr 16

Numer 16 pisma, z maja 2007, poświęcony był regulacji i ewaluacji – Regulation and Evaluation, dwa kluczowe znaczące w trwających od lat próbach rządów wielu krajów europejskich odgórnego, to znaczy zewnętrznego uregulowania terapii mówiących w ogóle, a psychoanalizy w szczególności.
Numer ten zawiera niezwykle bogate i różnorodne spektrum głosów krytyki wyszczególniających i uzasadniających, każda inaczej, dlaczego nie jest ani możliwe ani pożądane dokonanie standaryzacji praktyki psychoanaliza, która jest przede wszystkim praktyką nieświadomego w przeniesieniu.

Pisma Szkoły

Lacanian Review nr 1

Właśnie pojawił się pierwszy numer czasopisma Lacanian Review. Jest on z jednej strony następcą dotychczasowego czasopisma NLS Hurly-Burly, a z drugiej staje się anglojęzycznym periodykiem AMP.

Jak zapowiada Marie-Hélène Brousse każdy numer będzie zawierał sekcje głównego wątku oraz rozbudowanej części klinicznej. Numer pierwszy poświęcony jest tematyce religii.