Program pracy

Program 2010 – 2011

Program pracy

Koła Warszawskiego Psychoanalizy Szkoły Europejskiej  Psychoanalizy

na rok 2010-2011

 

Seminaria, Kongresy, Konferencje, Wykłady

18 – 19 września 2010, Palermo
Temat: Podmiot, Realne, Synthom: za pomocą węzła boromejskiego
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

16 – 17 października 2010, Poznań
Temat: Jak działa psychoanaliza u Freuda i u Lacana
Prowadzenie: Eric Blumel
Spotkanie w ramach: XV Seminarium NLS

6 – 7 listopada 2010, Warszawa
Temat: Psychozy zwykłe: pojęcie, struktura, przejawy kliniczne
Prowadzenie: Jean-Claude Maleval
Spotkanie w ramach: Konferencja

27 listopada 2010, Warszawa
Temat: Uwagi do raportu Daniela Lagache’a: „Psychoanaliza a struktura osobowości”
Prowadzenie: Jean-Luis Gault
Spotkanie w ramach: Lektura Pism Lacana

8 – 9 stycznia 2011, Warszawa
Temat: Paradoksy aktu analitycznego i przeniesienie
Prowadzenie: Pierre Malengreau
Spotkanie w ramach: XVI Seminarium NLS

5 – 6 lutego 2011, Palermo
Temat: Podmiot, Realne, Synthom: za pomocą węzła boromejskiego
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

19 – 20 marca 2011, Kraków
Temat: Jak działa psychoanaliza w pracy z dziećmi
Prowadzenie: Dominique Holvoet
Spotkanie w ramach: IV Seminarium Nouages

2 – 3 kwietnia 2011, Londyn
Temat: Jak działa psychoanaliza
Spotkanie w ramach: IX Kongres NLS

14 maja 2011, Kraków
Temat: Dzisiejsze dzieci
Spotkanie w ramach: Konferencja współorganizowana z Kołem Krakowskim ESP

18 – 19 czerwca 2011, Warszawa
Temat: Działanie psychoanalityka. Działanie psychoanalizy.
Spotkanie w ramach: Dni Naukowe Kół Warszawskiego i Krakowskiego NLS

20 – 22 czerwca 2011, Warszawa
Temat: Podmiot i Inny: powiązanie miłością czy trwogą?
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Promocja dzieł Lacana

2 – 3 lipca 2011, Bruksela
Temat: Zdrowie psychiczne: koncept, o którym mowa
Spotkanie w ramach: PIPOL 5

Cykl seminariów
przygotowujących do IX Kongresu NLS
Londyn, 2–3. 04. 2011

„Działanie psychoanalityka. Działanie psychoanalizy”

Terminy i zakres tematyczny spotkań otwartych
godz. 11-15.00 – spotkanie otwarte

23. 10. 2010 (sobota – SPOTKANIE TYLKO DLA CZŁONKÓW KOŁA !!!), Warszawa,
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1

28. 11. 2010
(niedziela), Warszawa,.
Temat: Jak działa psychoanaliza – wprowadzenie
Prowadzenie: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1

12. 12. 2010
(niedziela), Poznań,.
Temat: Nieświadomość
Prowadzenie: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

23. 01. 2011 (niedziela), Poznań,
Temat: Przeniesienie
Prowadzenie: Barbara Kowalów, Janusz Kotara
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

06. 03. 2011
(niedziela), Warszawa,
Temat: Powtórzenie
Prowadzenie: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1

21. 05. 2011
(sobota), Poznań,
Temat: Realne i popęd
Prowadzenie: Agnieszka Kurek, Tomasz Gajda
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

godz. 11.00-15.00 – spotkanie otwarte.
godz. 16.00-18.00 – spotkanie kliniczne – zarezerwowane dla członków Koła.

Nazwiska osób prowadzących seminaria oraz ich zakres tematyczny będą podawane sukcesywnie w kolejnych Kurierach Koła Warszawskiego

Bibliografia:
Lacan, J., Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973
Brodsky, Graciela, L’argument – Commentaire du Séminaire XI de Lacan, Collection rue Huysmans, 2006.
Laurent, E., Principes directeurs de l’acte psychanalytique, http://www.causefreudienne.net
Laurent, E., Le cas, du malaise au mensonge, La Cause freudienne, 50, 2002, 26-37
Miller, J.-A. (1994). Marginalia de “Constructions dans l’analyse”. In: Cahiers de l’ACF-VLB, 3, 4-30. http://www.causefreudienne.net/
Miller, J.-A., La séance analytique, La Cause freudienne, 46, 2000, 7-15;
Miller, J.-A., Psychanalyse pure, psychanalyse appliquée et psychothérapie, La Cause freudienne, 48, 2001, 7-35
Miller, J.-A., La “formation” de l’analyste, La Cause freudienne, 52, 2002, 7-45
Miller, J.-A., Une fantaisie, Mental, 15, 2005, p. 9-27
Miller, J.-A., « Nous sommes poussés par des hasards à droite et à gauche » & « L’inconscient et le sinthome » (cours 2008-2009 L’orientation lacanienne, « Choses de finesse en psychanalyse »), in La Cause freudienne, 71, 2009, 63-79

In Reading Seminar XI, ed. Feldstein, Fink & Jaanus (New-York: SUNY press, 1995):
Brousse, Marie-Hélène, “The Drive”, 99-117
Guéguen, Pierre-Gilles, “Transference as Deception”, 77-90.
Klotz, Jean-Pierre, “The Passionate Dimension of Transference”, 91-97.
Laurent, Eric, “Alienation and Separation”, 19-38.
Miller, Jacques-Alain, “Context and Concepts”, 3-15.

Grupa pracy
Platforma III

„Od nieświadomości freudowskiej do podmiotu nieświadomości Lacana”

Warszawa, II rok pracy

godz. 10.45-15.00 – spotkanie otwarte.
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala nr 6

 

Terminy i zakres tematyczny spotkań:

20 listopada 2010 (sobota)
Tytuł: ZNACZĄCY I PODMIOT
Prowadzenie: JANUSZ KOTARA, TOMASZ GAJDA, BARBARA KOWALÓW
Bibliografia:
F. de Saussure „Kurs językoznawstwa ogólnego”
R. Jacobson „W poszukiwaniu istoty języka”
J. Lacan, „Subwersja podmiotu i dialektyka pragnienia w nieświadomości freudowskiej” [w:] J. Lacan, Ecrits, str. 793-828.

11 grudnia 2010
(sobota)
Tytuł: PODMIOT NIEŚWIADOMOŚCI W PIERWSZYCH LATACH NAUCZANIA LACANA
Prowadzenie: BARBARA KOWALÓW, JANUSZ KOTARA
Bibliografia:

J. Lacan, Seminarium I
J. Lacan, „Stadium lustra jako formujące funkcję Ja…” [w:] J. Lacan, Ecrits, str. 93-100.
J. Lacan, „Uwagi do raportu Daniela Lagache’a: „Psychoanaliza a struktura osobowości” [w:] J. Lacan, Ecrits, str. 647-684.

22 stycznia 2011
(sobota)
Tytuł: SCHEMAT L, POJĘCIE I FUNKCJA WIELKIEGO INNEGO, DIE VERNEINUNG
Prowadzenie: AGNIESZKA KUREK, JANUSZ KOTARA
Bibliografia:

J. Lacan, Seminarium II
S. Freud, „Zaprzeczenie”, [w:] S. Freud, Psychologia nieświadomości, str. 297-302.
J. Hyppolite, „Komentarz wygłoszony na temat Verneinung Freuda” [w:] J. Lacan, Ecrits, str. 879-887.

05 marca 2011
(sobota)
Tytuł: EFEKTY PODMIOTU W SYMBOLICZNYM
Prowadzenie: JANUSZ KOTARA, TOMASZ GAJDA
Bibliografia:

J. Hyppolite, „Komentarz wygłoszony na temat Verneinung Freuda” [w:] J. Lacan, Ecrits, str. 879-887.
J. Lacan, „Odpowiedź na komentarz Jean Hippolite’a  na temat Verneinung Freuda” [w:] J. Lacan, Ecrits, str. 381-399.
J. Lacan, Seminarium III
R. Jacobson „W poszukiwaniu istoty języka”

16 kwietnia 2011
(sobota)
Tytuł: FUNKCJA METAFORY I METONIMII
Prowadzenie: JANUSZ KOTARA, BARBARA KOWALÓW, TOMASZ GAJDA
Bibliografia:

J. Lacan, Seminarium III
J. Lacan, „O kwestii przedwstępnej do wszelkiego możliwego traktowania psychozy”, [w:] J. Lacan, Ecrits, str. 531-584.
J. Lacan, Seminarium IX

22 maja 2011
(niedziela).
Tytuł: TOPOLOGIA ZNACZĄCEGO
Prowadzenie: TOMASZ GAJDA, JANUSZ KOTARA
Bibliografia:

J. Lacan, Seminarium IX
G. Brodsky, „Argumenty”.
N. Chareaud, „Topologia znaczących”