Kolokwium Jacques Lacan (2001)

Program Kolokwium


Kolokwium Jacques Lacan 2001

„Psychoanaliza a kultura współczesna”

organizowane przez

Fundację Pola Freudowskiego
Europejską Szkołę Psychoanalizy-Rozwój

Koło Krakowskie i Koło Warszawskie
Europejskiej Szkoły Psychoanalizy-Rozwój

 

PROGRAM

 

Sobota, 1 grudnia 2001

13.30 – Powitanie

14.30
Guy Trobas –  Wstęp
Elisabeth de Pontbriand – Uroczyste otwarcie

14.45 – prowadzący: Guy Trobas
Riccardo Carrabino – Jacques Lacan: od psychoanalizy do kultury i z powrotem [Jacques Lacan: dalla psicoanalisi alla cultura e ritorno].
Mirosław Loba – O obecności psychoanalizy na uniwersytecie [La psychanalyse á l’université].

Dyskusja

16.10 – przerwa

16.30 – prowadząca: Agnieszka Kurek
Barbara Gorczyca – „Ja mam inny sposób, by przekazać mój bunt…” (Lacan) – Lacan a polityka [“J’ai moi une autre façon de passer ma révolte…“ (Lacan) – Lacan a polityka].
Philippe Stasse – Pewna idea realnego [Une idée du réel].

Dyskusja

17.50 – przerwa

18.10 – prowadzący: Serge Dziomba
Agnieszka Doda – Skrępowany Mistrz –  konsekwencje dyskursu kapitalistycznego [Le Maitre en difficulté – les consequences du discours capitaliste].

Dyskusja

Niedziela, 2 grudnia 2001

9.30 – powitanie

10.00 – prowadzaca: Alina Henzel-Korzeniowska
Barbara Kowalów – elementy roz(s)trojone [Des ensembles triangulaires].
Dorota Parnowska – Podmiot w psychoanalizie – od nieznośnego do nieuleczalnego [Le sujet en psychanalyse – de l’insuportable a l’incura].

Dyskusja

11.10 – przerwa

11.30 – prowadzaca: Grażyna Skibińska
Tadeusz Pióro – Lacan i ja [Lacan et moi].

Marie-Hélène Doguet-Dziomba – Podmiot psychoanalizy przeciw homo psychologicus [Le suje de la psychanalyse, contre l’homo psychologicus].

Dyskusja

13.00 – Serge Dziomba – Podsumowanie i zakończenie