Program pracy

Program 2012 – 2013

Program pracy

Koła Warszawskiego Psychoanalizy New Lacanian School

na rok 2012-2013

 

Seminaria, Kongresy, Konferencje, Wykłady

14 – 16 września 2012, Palermo
Temat: „Podmiot i Inny: kto dla kogo?
Topologia torusa w klinice podmiotu”
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

27 – 28 października 2012, Poznań
Temat: Co dzisiaj, w naszej praktyce psychoanalitycznej, nazywamy psychozą
Prowadzenie: Yves Vanderveken
Z udziałem: Anna Pigkou
Spotkanie w ramach: VI Seminarium Nouages

15 grudnia 2012, Warszawa
Temat: Jacquesa Lacan „Odmiany leczenia typowego”
Czy istnieje zdrowie psychiczne?
Prowadzenie: członkowie redakcji „Psychoanalizy”
Spotkanie w ramach: Seminarium promujące nr 4 „Psychoanalizy”

19 – 20 stycznia 2013, Warszawa
Temat: Nowe miłosne zamieszania.
Życie miłosne i jego przemiany w epoce Jednych-całkiem-samych
Prowadzenie: Marie-Hélène Brousse
Spotkanie w ramach: XIX Seminarium NLS

9 – 10 lutego 2013, Palermo
Temat: Kto, z kim, dla kogo? Podobieństwo czy identyfikacja?
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Klinika psychoanalityczna – podążając za Lacanem

2 – 3 marca 2013, Kraków
Temat: (seminarium na temat psychoz)
Prowadzenie: Jacques Borie
Spotkanie w ramach: XX Seminarium NLS

9 – 10 marca 2013, Warszawa
Temat: O kwestii przedwstępnej do wszelkiego możliwego traktowania psychozy
Prowadzenie: François Leguil
Spotkanie w ramach: Lektura Pism Lacana

11 – 12 maja 2013, Warszawa
Temat Konferencji: Autyzm i psychoanaliza
Prowadzenie: Alexandre Stevens
Spotkanie w ramach: Konferencja

17 – 19 maja 2013, Ateny
Temat: Psychoanaliza i podmiot psychotyczny.
Od wymuszonej inwencji do wiary w symptom

Spotkanie w ramach: XI Kongres NLS

15 – 16 czerwca 2013, Warszawa
Temat: Autyzm i psychoza w psychoanalizie.
Freud, Lacan, klinika współczesna

Spotkanie w ramach: III Dni Naukowe Kół Warszawskiego i Krakowskiego NLS

17 – 19 czerwca 2013, Warszawa
Temat: Kobieta nie istnieje. Czy to jest w całości prawdą? Realne. Rzeczywistość. Prawo. – część 2
Prowadzenie: Riccardo Carrabino
Spotkanie w ramach: Lektura Seminariów Lacana

6 – 7 lipca 2013, Bruksela
Temat: Po Edypie. Rozmaitość praktyki psychoanalitycznej w Europie
Spotkanie w ramach: II Kongres Euro-Federacji Psychoanalizy PIPOL 6

***

Brakujące tematy seminariów będą podawane sukcesywnie w kolejnych Kurierach Koła Warszawskiego

 

Cykl seminariów
przygotowujących do XI Kongresu NLS
Ateny, 17–19. 05. 2013

„Psychoanaliza i podmiot psychotyczny.

Od wymuszonej inwencji do wiary w symptom”

***

„Autyzm: od faktografii klinicznej do prawdziwego konceptu”
oraz
„Koncepcja struktury psychotycznej w psychoanalizie”
(seminaria podstawowe)

Lektura tekstów z bibliografii kongresowej
(seminarium wprowadzające)

29. 09. 2012 (sobota), Warszawa,
Temat: Autyzm: punkt ogniskowy/punkt zapalny współczesnej kliniki
Autyzm wczesnodziecięcy; struktura podmiotu
Prowadzenie: Agnieszka Kurek, Janusz Kotara
Temat: Ausstossung, Verwerfung: Denegacja (1925)
Prowadzenie: Tomasz Gajda
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6

13. 10. 2012 (sobota) Warszawa,
Temat: Podmiot autystyczny w relacji do mówienia i mowy; efekty dyskursu na poziomie wypowiedzi
Prowadzenie: Agnieszka Kurek, Janusz Kotara
Temat: Urteil, Verwerfung: Człowiek od Wilków (1918)
Prowadzenie: Tomasz Gajda
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6

17. 11. 2012 (sobota), Warszawa,
Temat: Podmiot autystyczny w relacji do mówienia i mowy; funkcja głosu jako przedmiotu popędu częściowego
Prowadzenie: Agnieszka Kurek, Janusz Kotara
Temat: Verdrangung, Verwerfung: od Psychonerwic obronnych (1894) do Nieświadomości (1915)
Prowadzenie: Tomasz Gajda
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6

08. 12. 2012 (sobota), Poznań,
Temat: Podmiot autystyczny i jego tak zwane czynności natrętne oraz obsesje
Prowadzenie: Agnieszka Kurek, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

05.01.2013 (sobota), Poznań,
Temat: Podmiot autystyczny i jego ciało.
Funkcja brzegu w lokalizowaniu jouissance podmiotu autystycznego
Prowadzenie: Agnieszka Kurek, Janusz Kotara
Temat:
Prowadzenie: Tomasz Gajda
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

16. 02. 2013 (sobota), Poznań,
Temat: Podmiot autystyczny i jego synthom; funkcja duplikatu
Prowadzenie: Agnieszka Kurek, Janusz Kotara
Temat:
Prowadzenie: Tomasz Gajda
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

23. 03. 2013 (sobota), Poznań,
Temat: Podmiot autystyczny i jego synthom; funkcja obiektu autystycznego
Prowadzenie: Agnieszka Kurek, Janusz Kotara
Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytutu Zachodniego, ul. Mostowa 27

06. 04. 2013 (sobota), Warszawa,
Temat: Zespół Aspergera, autystyk „na wysokim poziomie”; funkcja wysp kompetencji
Prowadzenie: Agnieszka Kurek, Janusz Kotara
Temat:
Prowadzenie: Tomasz Gajda Lektura tekstów bibliografii Kongresu: członkowie KW
Miejsce: siedziba Instytut Filologii UW, ul. Krak. Przedmieście 1, sala 6

Spotkanie kliniczne
(zarezerwowane dla członków Koła)

***

Bibliografia do Kongresu w Atenach