Struktury Szkoły

 

21.06.1964 Jacques Lacan zakłada Ecole Francaise de Psychanalyse (EFP). Jak sam pisze w Akcie założenia „...intencją było reprezentowanie organizmu, gdzie musi się dokonywać praca, która w polu otworzonym przez Freuda, odnawia tnący lemiesz swojej prawdy – ustanawiający podstawową praxis, stworzoną pod nazwą psychoanaliza...”

W 1980 Jacques Lacan rozwiązuje EFP i zakłada Cause Freudienne, a niedługo potem przekształca ją w Ecole de la Cause Freudienne. Zrzesza ona psychoanalityków z Francji i Belgii.

W1990 powstaje Ecole Europeenne de Psychanalyse (Szkoła Europejska Psychoanalizy) zrzeszająca psychoanalityków z Europy.

W 1992 powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoanalizy (AMP), które obejmuje Szkoły z całego świata.

 

W skład AMP wchodzą:

 

 

W skład NLS wchodzą:


Towarzystwa afiliowane przy NLS:


Grupy afiliowane przy NLS:


Grupy stowarzyszone: